Wanneer ben je depressief?

Een depressie is een veel voorkomend probleem. Depressie heeft maar één richting en dat is naar beneden. Een spiraal welke een zuigende kracht heeft en naar binnen gericht. De emoties zullen dan ook als zodanig een neergaande beweging hebben. Opgewektheid en blijheid worden somberheid en droefheid.

Velen van ons kennen deze gevoelens wel van tijd tot tijd. Soms zitten we in de put en huilen we, verliezen interesse en hebben even geen zin in wat dan ook. Vaak gaan deze gevoelens voorbij en nemen we daarna weer vol deel aan het leven. Deze voorbijgaande stemming heeft ons niet zodanig verstoord dat ons functioneren er onder heeft geleden.

Wanneer deze stemming langere tijd aanhoudt kan deze ons leven zodanig beïnvloeden dat ons functioneren en zelf ons sociale leven er hinder van ondervindt. Deze langdurige stemming is dan van ernstige aard geworden. Deze beïnvloedt niet alleen de stemming maar er gebeurt veel meer met de persoon wanneer deze hierin geraakt. Het er hieruit komen is dan ook niet “even” doen. Het heeft uitwerking op het lichamelijke maar ook op het mentale vermogen.

Een depressie is niet leeftijd of sekse gebonden, alhoewel er op een bepaalde leeftijd meer kans is op een depressie dan op een andere leeftijd. Hoewel de kans op een depressie op zeer jonge leeftijd gering is, is dit niet uit te sluiten en kunnen er bijkomen problemen ontstaan.

Vanuit de dieptepsychologie word naar de hele mens gekeken, zowel lichaam als geest. Wanneer het lichaam door middel van een depressie van zich laat horen, weten we dat er in de geestelijke wereld van alles aan de hand is. In de therapie wordt dan onderzocht wat de onderliggende oorzaak is van de depressie.

Wanneer een depressie niet door de juiste behandelaar wordt behandelt kan dat, wat wordt ingezet, meer kwaad dan goed doen. Een (diepte)psycholoog, en niet een huisarts of POH, is hiervoor de beste behandelaar.

Wat kan een Analytisch Therapeut voor u doen?

Artikelen over Depressie

Depressie symptomen

Depressie symptomen zijn vaak te herkennen aan de onderstaande kenmerken. Toch geeft dit niet altijd een zekerheid daar een depressie zich niet altijd in symptomen uit zoals ze hieronder staan beschreven. Voor een impressie kan onderstaand een leidraad hiervoor zijn....

Soorten depressie

Soorten Depressie Er zijn verschillende soorten depressie. Hieronder is een overzicht van de meest gangbare vormen. Voordat we hier verder opgaan wil ik even toelichten dat een depressie valt onder een stemmingsstoornis. Dus in plaats van type depressie spreken we...