Depressie symptomen zijn vaak te herkennen aan de onderstaande kenmerken. Toch geeft dit niet altijd een zekerheid daar een depressie zich niet altijd in symptomen uit zoals ze hieronder staan beschreven. Voor een impressie kan onderstaand een leidraad hiervoor zijn.

Er wordt gesproken over een depressie als er van de volgende symptomen minstens vijf gedurende ten minste twee weken aanwezig zijn geweest. Deze depressie symptomen geven een significante verandering ten opzichte van het eerdere functioneren weer.

  • Sombere tot depressieve stemming.
  • Bijna elke dag heeft men verminderde of verlies in interesse voor bijna lek activiteit, gedurende de dag.
  • Duidelijke gewichtsverandering. Dit kan zijn aankomen of afvallen, maar ook meer of minder eetlust.
  • Men kan zich erg gejaagd voelen, of zelfs geremd, maar dan ook bijna elke dag.
  • Bijna elke dag kan men zich vermoeid voelen of een gevoel hebben van verlies van energie.
  • Gevoelens van waardeloosheid, of ernstige schuldgevoelens.
  • Ook het vermogen om te denken, zich te concentreren kan sterk afnemen en zelfs de durf om besluiten te nemen.
  • Gevoelens van wanhoop, suïcide, fantasieën over zelfdoding met of zonder plan.

Een groot deel van de bevolking heeft wel eens last van een depressie, tot 15%!

Nu blijkt dat men vaak denkt dat een depressie zelf op te lossen valt en gaat men geen hulp zoeken. Het hebben van depressie symptomen wordt vaak als een zwakte gezien. Niet als een verstoring van het functioneren. Vaak schaamt men er zich voor dat men in een depressie is terecht gekomen. Hierdoor krijgt men niet de juiste hulp. Juiste hulp zorgt voor een psychische stabiliteit.

Wat kan een Analytisch Therapeut voor u doen? Zie Analytische Therapie

Gerelateerde artikelen