Soorten Depressie

Er zijn verschillende soorten depressie. Hieronder is een overzicht van de meest gangbare vormen. Voordat we hier verder opgaan wil ik even toelichten dat een depressie valt onder een stemmingsstoornis. Dus in plaats van type depressie spreken we eerder van een type stemmingsstoornis. Het is een psychologische stoornis die door een verstoorde stemming wordt gekenmerkt. Wanneer je er langdurig last van hebt kan je spreken van een stemmingsstoornis.

Typen stemmingsstoornissen(neerwaartse beweging):
Depressie
Dysthyme stoornis
Seizoensgebonden depressie
Postnatale depressie
Typen stemmingswisselingsstoornissen(wisselende-beweging):
Bipolaire stoornis
Cyclothyme stoornis

Depressie soorten – stemmingsstoornissen toegelicht

Stemmingsstoornissen (met een neerwaartse beweging)

Depressieve stoornis
Mensen met een depressieve hebben vaak last van somberheid en gevoelens van waardeloosheid. Het belemmert mensen om met het dagelijkse leven om te gaan. En normaal te kunnen functioneren. Vaak is het niet een bedroefdheid, maar een diepe toestand van bedrukte gevoelens en zwaarte diep als een donkere deken over de persoon heen lijkt te liggen. Deze vorm van depressie kan alleen met adequate hulp worden opgelost.

Dysthyme stoornis
Mensen met een dysthyme stoornis voelen zich het grootste deel van de tijd slecht, of “in de put”, mar niet zo erg als mensen met een ernstige depressie. Een dysthyme stoornis is vaak matig en duurt meestal meerdere jaren,. Het risico op terugval is hierbij hoog, net zoals bij en depressieve periode. Vaak krijgt uiteindelijke een ernstige depressieve periode. Klachten zijn vaak zodanig dat het lijkt alsof ze een deel van de persoonlijkheidsstructuur zijn. Vaak wordt men met deze klachten door anderen als zeurderig of klagerig ervaren.

Seizoensgebonden depressie
Een groot aantal mensen claimen dat hun stemming weersafhankelijk is. Het kan dan leiden tot een depressieve stemming bij de wisseling van zomer naar herfst of winter. Dit wordt dan een specifiek stemmingsstoornis genoemd. Deze wordt vak gekenmerkt door prikkelbaarheid, concentratieverlies, vermoeidheid en dergelijk.

Postnatale depressie
Vaak denkt men dat een kind krijgen een gelukkig gebeurtenis is en dat men alleen blij kan zijn en huilen van geluk. Dit is echter niet bij alle moeders het geval. Het kan ook bij vaders voorkomen. Men kan na de geboorte prikkelbaar worden en last krijgen van stemmingsveranderingen en huilbuien(deze minder bij vaders). Dit kan soms een paar dagen duren, maar in enkele gevallen kan dit langdurig aanhouden. Dit gaat vaak gepaard met verstoringen van de slaap en eetlust maar ook een gering gevoelens van eigenwaarde en problemen met de aandacht en concentratie. De binding met het kind kan zelfs onder druk komen te staan daar men geen gevoelens voor het kind kan ervaren en men zichzelf daardoor een slechte ouder vindt.

Stemmingswisselingsstoornissen (met een wisselende beweging)

Bipolaire stoornis
Mensen met een bipolaire stoornis schieten met hun emoties van het ene uiterste in het andere uiterste. Van depressie naar euforie. De manische periode, de euforie, kan enkele weken tot maanden duren en kunnen zomaar abrupt eindigen. Tussen de Manie en de depressie ervaart met een normale stemming. De manische stemming kenmerkt zich door overdadige energie en ongewone opgewektheid en spraakzaamheid. Vaak heeft men in deze periode een slecht beoordelingsvermogen en wordt men roekeloos.

Cyclothyme stoornis
Een cyclothyme stoornis heeft een chronisch, cyclisch patroon van stemminswisselingen die tenminste twee jaar aanhouden. De manische perioden zijn minder ernstig als bij bipolair. Men kan vaak lang doorwerken en minder snel vermoeid. Sociale relaties kunnen hierdoor onder spanning komen te staan.

Depressie: een oproep tot verandering

Gerelateerde artikelen