Home » Artikelen » Trauma » Post Intensive Care Syndroom (PICS) deel 1
trauma

Post Intensive Care Syndroom (PICS) deel 1

door | 7 sep, 2021 | Trauma

Uit onderzoek blijkt dat (drie maanden na opname) veel patiënten die op de Intensive Care hebben gelegen veel psychische en fysieke problemen ervaren. Veelal ontstaat er PTSS, Angstklachten maar ook Depressie kan zich voordoen. Ongeveer de helft van de mensen die zijn opgenomen krijgen last van PICS. (C.A. Nouri MSc, Masterthesis Psychologie 2014)

Psychische problemen die zich veelal voordoen zijn:

  • Angstklachten met o.a. onrustige- en bange gevoelens, rusteloosheid, piekeren, gespannen gevoel, snel vermoeid, slaapstoornis, paniekaanvallen, angstige gevoelens bij gedachten aan IC of ziekenhuis.
  • Depressieve klachten met o.a. verminderde stemming, geen plezier in dagelijkse leven, snel geïrriteerd, lusteloos, verdriet, schuldgevoelens naar gezinsleden, frustratie door lichamelijk beperkingen.
  • Post Traumatische Stress Stoornis met o.a. slaapproblemen, flashbacks, heftige schrikreacties, nachtmerries, onjuiste feitelijke herinneringen, herinneringen aan IC-periode zorgen voor heftige fysieke en emotionele reacties.

Tevens blijken er ook cognitieve problemen te ontstaan.

Deze problemen hebben veelal te maken met geheugen, aandacht, snelheid van denken maar ook het organiseren en plannen van activiteiten kan in meerdere of minder mate moeilijker worden. Daarbij kan het voorkomen dat men in een gesprek niet de juiste woorden kan vinden. Tevens kan geluid, licht en drukte van invloed zijn op het functioneren.

  • Herinneringen IC-opname en de hoeveelheid aan klachten. Het blijkt dat wanneer men weinig tot geen herinneringen heeft aan de opname hoe meer klachten er ontstaan. Deze psychische klanten hebben een sterk verband met de beangstigende ervaringen van de IC opname.
  • Kwaliteit van leven als gevolg van psychische klachten. De mate van de psychische klachten bepaald hoe men de kwaliteit van leven ervaart. Een grote hoeveelheid aan klachten zorgt ervoor dat de kwaliteit van leven minder is. Doordat de levenskwaliteit zodanig is vermindert heeft men meer behoefte aan nazorg. Dit met name op de beangstigende ervaringen die men heeft opgedaan tijdens de opname.
  • Lichamelijke gevolgen door IC-opname. Tijdens de opname kan een delier ontstaan, dit kan ook zorgen voor langere opname. Spierzwakte kan het herstelproces ernstig bemoeilijken. Hierbij kan in armen en benen ernstige pijnlijke gevoelens ontstaan, maar ook gevoelloosheid. Dit kan ervoor zorgen dat er weinig kracht over is om normaal te kunnen praten. Ook doordat de beademingsapparatuur de functie van de longen heeft overgenomen, het zelfs moeilijk is om weer te ademen en kunnen er klachten van benauwdheid ontstaan. Spierzwakte kan er voor zorgen dat het moeilijk wordt om jezelf aan te kleden of douchen en zelfs traplopen kan een zware opgave zijn.
  • Post Intensive Care Syndroom Familie (PICS-F). Veel mensen met naasten die een IC-opname hebben gehad of op de IC zijn overleden kunnen dezelfde klachten ontwikkelen. Deze klachten kunnen tot jaren na de opname blijven bestaan en sociale, maatschappelijke, financiële en arbeidsgerelateerde problemen ontwikkelen. Hierop is bij de omgeving een groot onbegrip door de onbekendheid hiermee.

Een Intensive Care opname is er een die verregaande gevolgen heeft, ook voor de naasten. Dit wordt nog helaas te veel onderschat. Dit is ook te merken aan de reacties van de omgeving wanneer men een dierbare op de Intensive Care heeft  gehad, ook al is deze genezen, voor zover je dit zo kan noemen. Vaak wordt er gezegd: “hij of zij heeft het toch overleefd?”,  “Wees dankbaar dat de ander nog bij jou is”. Je kan door dit soort reacties goed van slag raken, omdat dit waarschijnlijk  niet zo als zodanig wordt ervaren. Wanneer dit gebeurt, dan weet je dat dit nog niet is verwerkt.

Wat de mogelijkheden zijn om de angstige periode van een IC-opname te kunnen verwerken kan je lezen in het volgende Blog(PICS deel2). Hierin zal ik mogelijkheden aanbieden die van toepassing kunnen zijn op het pad van “heling”.

Post Intensive Care Syndroom (PICS) deel 2

Wil je weten hoe ik jou kan helpen? Analytische Therapie is hiervoor prima geschikt, zeker als ook Psychotherapie wordt aangeraden, daar Analytische Therapie hiervan gebruikt maakt.

Arnold Smit MSc

 

Arnold Smit MSc

Erkend Analytisch Therapeut met een Master in Psychosociale Gezondheids-wetenschappen en JI-Dieptepsycholoog®.

Gerelateerde artikelen

Trauma, verbrijzeld vertrouwen

Trauma, verbrijzeld vertrouwen

Een trauma heeft grote invloed op ons vertrouwen op onszelf en in anderen. Het vertrouwen in een wereld waarin we ons veilig voelen is weg. De zo vanzelfsprekende zekerheden kunnen wegvallen, waardoor we ons eenzaam en onbegrepen voelen.

lees verder
Post Intensive Care Syndroom (PICS) deel 2

Post Intensive Care Syndroom (PICS) deel 2

Een Intensive Care opname is er een die verregaande gevolgen heeft, ook voor de naasten. Dit wordt nog helaas te veel onderschat. Dit is ook te merken aan de reacties van de omgeving wanneer men een dierbare op de Intensive Care heeft gehad, ook al is deze genezen. Het kan voorkomen dat je na een intensieve revalidatie om lichamelijk sterker te worden je goed voelt en psychisch sterk. Maar ineens, zonder dat je een directe aanleiding vindt, val je terug. Je krijgt nachtmerries, gaat slecht slapen en eten en trekt je terug en gaat anderen mensen ontwijken. Jouw sociale leven gaat volledig op de kop en jouw kwaliteit van leven wordt steeds minder en minder.

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin