Worden wie je bent met behulp van Analytische Therapie

Een duurzame verandering waarmee je jouw balans hersteld en opnieuw in jouw kracht komt te staan

Voel jij je neerslachtig?

Heb je sombere gedachten, voel je je moe verdrietig en eenzaam, terwijl jij zo graag opgewekt, vol met energie en vrolijk zou willen zijn?

Heb je moeite met concentreren?

Heb je het gevoel dat jouw gedachten alle kanten op gaan, waardoor je besluiten moeilijk kan maken of dit helemaal niet lukt?

Heb jij geen plezier meer?

Merk je dat wat je doet jou niet meer interesseerd en dat je er geen plezier meer aan beleefd? Heb je daardoor geen zin meer om iets te ondernemen?

Trek jij jezelf terug uit contact met anderen?

Raak je snel overprikkeld en merk je dat de communicatie met anderen verslechterd, waardoor je stressvolle situaties of misschien contact met anderen gaat vermijden?

sombere gedachten hulp
Innerlijke heelheid

Van Innerlijke verdeeldheid naar Eenheid

De weg die tot die Eenheid leidt noemde Jung ‘het individuatieproces’. Het resultaat is dan niet een aan de eisen van de maatschappij aangepaste mens, maar een unieke mens. Een mens die handelt met verantwoordelijkheid voor zichzelf en de samenleving

Jij analyseert, onder begeleiding van de therapeut, jouzelf. Je gaat kijken naar hoe jij doet, wat jij wilt, wat jij denkt en voelt. Jij zal jouw bewuste en jouw onbewuste motieven, drijfveren, wensen, gedachten, gevoelens en daden gaan ontdekken. Gedurende het traject ontdek je op welke wijze deze elkaar onderling beïnvloeden. Jij zal daardoor gaan opmerken dat er meer kleur en balans ontstaat in jouw leven.

Samen op zoek naar de onderliggende oorzaak die een gevolg is van innerlijke conflicten

Vernieuwd vertrouwen in jezelf!

De Vrijheid in jezelf voelen om te zijn wie je bent.

Tijdens de opleiding tot Analytisch Therapeut is het noodzakelijk dat de student naast de colleges en studie zelf in therapie gaat. Onder andere om zelf te ervaren hoe het is om cliënt te zijn. Doordat ik dit zelf heb ondervonden kan ik jou beter bijstaan en begeleiden in jouw zoektocht. Een ontdekkingstocht waarin je gaat ontdekken waarom en waartoe je de dingen doet die je doet en wie je in natuur en werkelijkheid bent. Ik kan jou helpen te leren luisteren naar jouw innerlijke wijsheid. Het is een wijsheid die altijd in ons aanwezig is.

Vertrouwen in jezelf

Opgewekt en vol energie weer deelnemen aan wat jij belangrijk vindt.

Genieten van de dag

Je gaat weer plezier krijgen in wat je doet. Je zal weer kleur in het leven gaan ervaren.

Doen wat je leuk vindt

Jouw lust om te ondernemen wordt groter. Je gaat dingen doen die je leuk vindt.

Vrij voelen in contact

De communicatie met anderen verbetert en je krijgt weer plezier in contact met anderen.

Innerlijke rust

Je merkt dat je je weer makkelijker kan concentreren. Besluiten nemen wordt makkelijker.

Analytische Therapie en de toepassingen

Op welke wijze benadert de Analytische Therapie een klacht?

Met Analytische Therapie ga je naar de wortels van jouw klacht, om het dáár op te lossen. Niet het symptoom, maar de oorsprong staat centraal. Analytische Therapie streeft duurzame verandering na.

Waar wordt mee gewerkt in de Analytische Therapie?

Daar zielsprocessen van wezenlijk belang zijn kan de Analytisch Therapeut werken met symboliek, dromen, tekeningen, hypnose, actieve imaginaties, cosmologie, principes als mannelijk en vrouwelijk, ook de kennis van filosofie, religie, alchemie en meer, zal worden ingezet.

Kan een Analytisch Therapeut iets voor mij betekenen?

Als Analytisch Therapeut kan ik jou begeleiden bij:

 • De wens om jezelf beter te leren kennen,
 • Zingevingsvraagstukken,
 • Depressie,
 • Burn-out,
 • Angst,
 • Piekeren,
 • Stemmingsklachten,
 • Relatieproblemen,
 • Psychosociale problemen,
 • Trauma- en rouwverwerking
 • en vele andere kwesties.

Analytische Therapie is bij uitstek geschikt voor de behandeling van allerlei vormen van psychopathologie. Niet alleen mensen met bijvoorbeeld angst-­, dwang-­, stemming-­, eet-­ of dissociatieve stoornissen, maar ook mensen met persoonlijkheidsstoornissen/

Twijfel je of jouw situatie eronder valt, neem dan contact op, dan bekijken wij samen jouw situatie.

Voor wie is Analytische Therapie niet geschikt?

Analytische Therapie is minder geschikt voor mensen met een acute psychotische stoornis of voor mensen bij wie er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek.

Enkele ervaringen van mijn cliënten

In het begin was ik niet zeker of de therapiesessies mij verder zouden kunnen helpen. Ik ging soms ietwat gefrustreerd weg met het gevoel niet verder te kunnen komen.

Naar verloop van tijd gingen we echter meer de diepte in en voelde ik dat er duidelijkheid kwam in mijn herinneringen en beelden van mijn jeugd. Daardoor kon ik beter inzien hoe ik als gevolg daarvan geworden ben en welke patronen daarbij horen.

Die vragen hebben ervoor gezorgd dat ik anders naar mezelf ben gaan kijken, en kan beter luisteren naar mijn gevoel en mezelf sturen in het moment.

Coen Schreven

PTSS was de diagnose. En ik werd geholpen. Tot 5 jaar later de angsten weer opdoken.

Arnold Smit werd mijn therapeut en hij leerde mij de samenhang en impact van momenten uit mijn leven zien en er mee om te gaan. Hij leerde mij de juiste vragen te stellen en de antwoorden te accepteren. Hij leerde mij hoe ik me weer veilig kon voelen.

Ik kreeg mijn leven terug, maar met veel meer diepgang.

Cathy van der Borght

Op weg met Analytische Therapie naar een duurzame verandering

In het ideale geval werken bewustzijn en het onbewuste goed samen. Wanneer deze samenwerking verstoord is, gaat het onbewuste aan het roer staan. Dit uit zich in klachten en/of problemen.

Analytische Therapie helpt je jouw innerlijke verdeeldheid (waarbij jouw onbewuste iets anders voelt, vindt en wilt dan jouw bewuste) op te heffen. Jij zal daardoor gaan ontdekken hoe de verschillen tussen jouw onbewuste en bewuste verband houden met jouw klacht(en).

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen

Jungiaanse Vereniging van Analytische Therapeuten Nederland

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren van de Complementaire Zorg

Tuchtrecht Complementaire Zorg

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

Ervaring van een Cliënt

Een jaar lang hebben we nagenoeg wekelijks met elkaar gesproken. Na veel eerdere behandelingen na langdurig ziekte en veel zware dingen die op mijn pad kwamen, wist ik echt niet meer wat mij nog zou kunnen helpen. Wel duidelijk was wat ik graag zou willen. Weer genieten van het leven, een soort van zingeving, met daarbij alle ups en downs die bij leven horen, maar ook de kracht in mezelf terug vinden om ermee om te gaan. Onze gesprekken gingen diep en waren zowel zwaar, als ook genieten. Continu bracht je me terug bij mezelf. Wie ben ik, waarom denk ik zoals ik denk, waarom was gedrag van vroeger toen wel functioneel maar nu niet meer. Het heeft ervoor gezorgd dat ik andere keuzes heb gemaakt, niet eenvoudig, maar helpend. Ik kan nu na een jaar zeggen dat ik het leven weer waardevol vind.

Dank voor je hulp.

Mw A.K. 57 jaar

Arts

Wil jij weer opgewekt en vol levenslust de dingen doen die jij leuk vindt?

Wil je samen met mij doornemen wat voor jou de mogelijkheden zijn?

Veel gestelde vragen

Op welke wijze wordt het trauma behandeld?

Als Analytische Therapeut werk ik voor de traumabehandeling met R.A.P.P. (Zie de pagina R.A.P.P) Dit om inzicht te krijgen in de persoonlijkheidsstructuur van de client en daarbij met gesprekstherapie om de cliënt inzichten te laten verwerven.

Daarna zal de traumabehandeling worden ingezet. Dit betekend dat er naar trauma wordt gegaan! Er zal blootstelling plaatsvinden aan de traumatische ervaring en situatie. Het zijn echter niet alleen herinneringen, de verdrongen delen, maar ook de dissociatieve delen die buiten het bewustzijn zijn gebleven die bewust moeten worden.

Er dient weer Ik-kracht te gaan ontstaan op de delen van onmacht en een vernieuwde wil om actie te gaan ondernemen. Hiervoor zullen diverse interventies worden ingezet, zoals actieve imaginatie en daar waar nodig hypnose.

Er ontstaat al “ lucht” maar het evenwicht in het functioneren is er nog niet. Zolang er er geen integratie heeft plaatsgevonden zal er een spanningsveld blijven waardoor er nieuwe fysieke en psychische problemen kunnen gaan ontstaan.

Als laatste komen we bij de fase die toekomst perspectief zal moeten gaan bieden. Hiervoor komt het levensverhaal van de client in beeld. Hierin zal worden onderzocht wat er in het leven van de client heeft plaatsgevonden en worden uitgewerkt. Waardoor een nieuw toekomst perspectief kan gaan ontstaan.

Wat is de toegevoegde waarde van R.A.P.P.® coaching?

Door middel van analytische coaching met behulp van het R.A.P.P® model heb je een unieke mogelijkheid om inzicht te krijgen in jouw onbewuste aansturende factoren. Hiermee boor je een diepere laag aan om verandering aan te brengen in de patronen waar jij telkens weer tegenaan loopt. De vorm van coaching geeft jou de mogelijkheid om aan deze gevonden patronen te sleutelen.

R.A.P.P.® is bruikbaar voor diagnostische en therapeutische toepassingen.

R.A.P.P.® geeft zicht op de onbewuste persoonlijke aansturing van binnenuit. Het neemt de beleving van de cliënt als uitgangspunt om te komen tot diagnostische aanwijzingen.

R.A.P.P..® wordt met veel succes gebruikt voor het vaststellen van het psychologische profiel, voor het ophelderen van thema’s in psychotherapie.

Worden de kosten vergoed door de zorgverzekering?

Ik ben aangesloten bij de RBCZ waarmee de onderstaande verzekeraars de Analytische Therapie (deels) vergoeden:

VGZ, Univé, Bewuzt, IZZ, IZA, Zekur, National Academic, United Consumers, Promovendum, Besured, UMC, De Goudse of Friesland Zorgverzekering.

CZ, CZ direct, Delta-Lloyd of Ohra vergoedt de sessies onder vermelding van mijn lidmaatschap van de JVATN reg.nr. 15002.

Op de facturen die ik verstrek staan alle benodigde codes om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Heb je een andere verzekering neem dan voor meer informatie contact op met je zorgverzekering.

vergoeding ontvangen via werkgever, UWV of uit PGB

In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee.

Ben je op dit moment werkeloos en ontvang je een uitkering? Door te informeren bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van jouw herstel en re-integratie is het mogelijk dat er via een individuele re-integratie overeenkomst het UWV een budget reserveert om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

Ervaringen van mijn klanten

Na meer dan 12,5 jaar werkervaring in dezelfde branch en functie vond ik het hoog tijd om een nieuwe impuls aan mijn carrière te geven. Natuurlijk heb ik me in die jaren verdiept en verbreed in mijn werkzaamheden wat betreft kwaliteit, verantwoordelijkheden en technische kennis. Maar omdat er geen schalingen zijn binnen het bedrijf die uiting geven aan ervaring en salariëring, was ik het overzicht verloren waar ik ergens stond.

Arnold heeft me geholpen hier duidelijkheid in te krijgen. Door middel van gesprekken, opdrachten en oefeningen kreeg ik inzicht van de ruimte die ik in neem binnen het bedrijf. Zijn vraagstellingen leiden ons naar de knelpunten. Huiswerkopdrachten gaven mijzelf een groter overzicht van de werkelijke situatie en speldeprikoefeningen lieten mij kennismaken met andere uitgangspunten voor situaties waar ik al jaren in zat.

Hij was in staat met zijn open vragen en vastberadenheid om tot de kern door te dringen. Met zijn positieve instelling mij andere perspectieven aan te bieden. En door creatief om te gaan met leerdoelen daagde hij mij uit op toepasselijke wijze. Zo liet hij mij een tekening maken over een bepaalde situatie. Deze hebben we daarna tot in detail ontleed. Kleuren en vormen maakte duidelijk hoe ik me in die situatie voel, zowel bewust als onbewust.

De sessies met Arnold waren niet alleen leuk en inzichtelijk. Zelfs mijn baas is zich er nu bewust van welke spil hij in huis heeft. Hij stelt me nu voor aan bezoekers als een van de pilaren van het bedrijf. Hij biedt me meer uitdagingen die ik hard nodig heb om mijn werk uitdagend te houden en zijn zo tot een betere relatie gekomen. Ook mijn collega’s zien me nu meer staan doordat ik met mijn zelfverzekerdheid een duidelijkere positie in neem. Zonder Arnold was ik in het donker op de tast verder gegaan en was ik in hetzelfde kringetje blijven lopen dat ik al 10 jaar liep.

Mevrouw M.H te Eindhoven

Pimander? Phoenix uit de as? “Help yourself”

Een beetje ongewoon misschien maar als ik op de tijd met Arnold als naaste collega terug kijk, zoemt meteen dat onbevangen uitnodigende liedje van Tom Jones in mijn hart. Tijdens o.a. talloze middagspauze wandelingen met vaak oog openende gedachten- en belevenis-uitwisselingen leerden wij dieper respectvol omgaan met ons zelf. Het was de tijd dat Arnold, naast zijn gewone dagtaak, passioneel en ontdekkend met zijn studie dieptepsychologie bezig was en mij zo “onbewust” deelnemend uitnodigde mijn haren in die frisse verkwikkende bries onbevangen mee te laten voeren.

Hoezo dan die verwijzing naar het liedje? Nou simpel genoeg…heb uw naaste lief als uzelf…maar dat kan alleen als je jezelf kent of de ruimte geeft jezelf te leren kennen. Persoonlijkheid, komaf, gezondheid, levenssituaties, wensen en dromen alles draagt bij aan hoe je jezelf én daardoor ook anderen, zonder benauwend te worden, kunt liefhebben.

Voor mijzelf was het inderdaad een Phoenix uit de as omdat ik mijzelf al een beetje kende, maar dat duwtje kreeg om uit de as op te kunnen stijgen.
Door Arnold durfde ik steeds nadrukkelijker mezelf te vragen wat voor mij en dus mijn persoonlijke welbehagen eigenlijk fundamenteel stimulerend of belemmerend was en kreeg daardoor de mogelijkheid om de enthousiast verdiepte zelfkennis hierdoor ook te delen.

Mijn iet of wat verbastering van het liedje gaat dan ook als volgt;

“We’re always told repeatedly, the very best in life is free, and if you want to prove it’s true my friend I’m telling you, this is what you should do, just help yourself to your soul, to your love, just say the words, and they are yours, just help yourself to your love, in your heart your smile has opened up the door, the greatest wealth that exists in the world are in your mind, could never buy what you can give, just help yourself to your hart, to your soul, and then start really life to live”.

Arnold kan je hier erg fijn en verfrissend zijn hand rijken voor een gezamenlijke “wandeling” naar jezelf

Ben Linskens

Wil jij Worden wie jij bent?