Wat is PTSS?

Een trauma is iets wat we eigenlijk wel kennen maar niet altijd doorhebben wat het nu is. Soms zijn de symptomen meteen duidelijk aanwezig. Maar vaak komen deze langzaamaan tevoorschijn in symptomen die we niet meteen relateren aan een opgelopen trauma. De geboorte is traumatische ervaring maar daar hebben we geen actieve herinnering aan. Maar het is er een die een grote invloed kan uitoefenen op ons hele wezen. Dit noemen we een Post Traumatische Stres Stoornis, in het kort PTSS.

Soms ontstaan er symptomen vanuit een eenmalige traumatische gebeurtenis als gevolg van een verkrachting, een ernstig ongeluk of een overval. Een traumatisering door langdurige blootstelling aan bijvoorbeeld seksueel misbruik, (psychische) mishandeling of verwaarlozing in de kindertijd, geweld of misbruik in de partnerrelatie. Ook kan het zijn waarbij iemand zijn of haar eigen land is ontvlucht vanwege oorlog, vervolging of onveiligheid.

PTSS kan van zodanig aard zijn dat het eenvoudig te handelen valt. Deze heeft geen verdere invloed op hoe en wat we doen. Soms heeft deze destructieve gevolgen voor het welzijn en welbevinden van de persoon. Deze kunnen van zodanige aard zijn dat er ernstige lichamelijke problemen ontstaan en men psychisch niet meer kan functioneren.

Het trauma is niet altijd te herkennen en hierdoor kan soms hulp wat laat komen om erger te voorkomen. Ook is niet iedereen in staat om de hulp te vragen of te willen accepteren waardoor de symptomen enkel doen toenemen. Daarbij komt het voor dat men ervan uit gaat dat het wel over gaat of dat men het zelf wel even oplost. Wat niet helpt om disfunctioneren te voorkomen.

In de dieptepsychologie gaat men er van uit dat o.a. PTSS verbinding heeft men een in de mens liggend gezamenlijke factor. Het gaat dan niet om een enkel of meervoudig trauma, maar dat er in de mens iets aanwezig is waarop het trauma aansluiting vindt. Het helpt de persoon om dit inzichtelijk krijgen door middel van herbeleving van het trauma in gesprektechnieken, actieve imaginatie e.d.

Wie hieronder lijdt heeft groot belang bij steun van de omgeving en begrip voor waar deze in verkeerd. Een juiste behandeling is van grote invloed op hoe deze mens terugkeert als volwaardig lid in de maatschappij.

Artikelen over PTSS

PTSS symptomen

Een trauma is te herkennen aan meerdere symptomen. Niet iedereen heeft dezelfde of zelfs maar een paar symptomen. Angst kan ook dezelfde symptomen hebben als een trauma. Soms zijn de symptomen te linken aan een stemmingsstoornis, het niet meer ervaren van vreugde en...

Oorzaken PTSS

Oorzaken trauma en ook PTSS Verkrachting, mishandeling, ongeluk of oorlogservaring9en) zijn (ernstige) traumatische ervaringen. In veel gevallen veroorzaakt dit PTSS. Niet iedereen die zoiets meemaakt ontwikkeld PTSS. Er spelen namelijk diverse factoren een rol bij...

Soorten trauma

Enkelvoudig trauma Maak je één keer iets ingrijpends mee, een ongeluk of overval, dan spreekt men van een enkelvoudig trauma. Vaak is het zo dat je dit niet goed hebt kunnen verwerken, met als gevolg een trauma. Het kan jouw leven enorm ontwrichten. Complex trauma...

Gevolgen PTSS

Wat zijn de gevolgen van een trauma? Met een trauma kan op verschillende manieren worden omgegaan. In de meeste gevallen kunnen we hierin vertrouwen op ons zelfherstellende vermogen. We maken een nare gebeurtenis mee, ervaren onze onmacht en verdriet hierin en kunnen...