Oorzaken trauma en ook PTSS

Verkrachting, mishandeling, ongeluk of oorlogservaring9en) zijn (ernstige) traumatische ervaringen. In veel gevallen veroorzaakt dit PTSS. Niet iedereen die zoiets meemaakt ontwikkeld PTSS. Er spelen namelijk diverse factoren een rol bij het ontwikkelen van PTSS. Hieronder worden diverse oorzaken van een trauma beschreven:

  • Ernst van de psychische verwonding
  • De aard van het trauma
  • Hoe vaak ben je blootgesteld aan dingen die jou eraan doen herinneren
  • Jouw persoonlijke karaktereigenschappen, zoals temperament of sociale vaardigheden
  • De manier waarop je op jouw eigen wijze met moeilijke situaties omgaat (coping)
  • Aanleg voor het ontwikkelen van angstklachten
  • Eerder opgedane (negatief en/of positief) levenservaringen

De Sociale steun die je vanuit je omgeving krijgt na een traumatische ervaring kan een belangrijke factor zijn voor het ontwikkelen van PTSS. Vooral door het geven van steun en uitleg kan de ontwikkeling verminderen van PTSS of andere psychotraumatische stoornis.